Ceník účetních služeb:

 • Vedení daňové evidence
 • Paušální sazba: cena je stanovena dle rozsahu a požadavků klienta individuálně
 • Dohodou
 • Hodinová sazba:
 • 800 Kč
 • Položková sazba: cena za každou zpracovanou položku
 • Dohodou
 • Vedení podvojného účetnictví
 • Paušální cena: cena je stanovena dle rozsahu a požadavků klienta individuálně
 • Dohodou
 • Hodinová sazba:
 • 1000 - 1200 Kč
 • Položková sazba: cena za účetní položku je závislá na rozsahu služeb
 • od 24 Kč
 • Zpracování reportů: dle požadavků klienta, účtováno v rámci paušálu nebo hodinovou sazbou
 • 1200 Kč
 • Zpracování reportů v AJ: dle požadavků klienta účtování v rámci paušálu nebo hodinovou sazbou
 • 1500 Kč
 • Účetní závěrka: dle rozsahu, u auditovaných společností se cena závěrky pohybuje v rozmezí 40 - 50% ceny auditu
 • 2500 Kč
 • Mzdové a personální poradenství
 • Zpracování mzdy HPP / DPČ: cena za 1 zaměstnance nebo pracovní poměr podle celkového množství, zahrnuje přihlášky a odhlášky zaměstnanců na sociální a zdravotní pojištění
 • od 200 Kč
 • Zpracování mzdy DPP: cena za 1 zaměstnance nebo 1 pracovní poměr podle celkového množství
 • 160 - 220 Kč
 • Zpracování pracovní smlouvy: cena za 1 zaměstnance nebo 1 pracovní poměr
 • 300 Kč
 • Přihlášení / odhlášení zaměstnance: sociální nebo zdravotní pojištění
 • 100 Kč
 • Daňový servis
 • Fyzická osoba nepodnikající: příjmy pouze ze závislé činnosti
 • 1000 Kč
 • Fyzická osoba podnikající: s příjmy z podnikání
 • 1800 Kč
 • Fyzická osoba s příjmy z podnikání: včetně přehledů na sociální a zdravotní pojištění
 • 3000 Kč
 • Fyzická osoba s příjmy ze zahraničí:
 • 6000 Kč
 • Právnická osoba: bez příloh k účetní závěrce
 • 7000 Kč
 • Právnická osoba: včetně příloh k účetní závěrce
 • 9500 Kč
 • Právnická osoba: včetně příloh k účetní závěrce v AJ
 • 12000 Kč
 • Zpracování silniční daně: 1 auto
 • 350 Kč
 • Zpracování DPH: je prováděno v rámci zpracování účetnictví
 • V ceně
 • Poradenství ekonomické a daňové
 • Poradenství: poskytováno v rámci paušální sazby za jiné služby
 • V ceně
 • Hodinová sazba:
 • 1000 - 1200 Kč
 • Dle dohody: v závislosti na rozsahu poskytovaných služeb
 • Dohodou